September 2019
Balasore (164) Bhimavaram (79) Kakinada (8) Machilipatnam (35) Nagapatinam (85) Amalapuram (32) Valsad (74) Sonarpur (33) Ongole (104) Nellore (31) Balasore (164) Bhimavaram (79) Bhimavaram (79) Kakinada (8) Machilipatnam (35) Nagapatinam (85) Amalapuram (32) Valsad (74) Valsad (74) Sonarpur (33) Ongole (104) Nellore (31) 32 32 164 164 79 79 8 8 35 35 85 85 31 31 104 104 33 33 74 74