July 2019
Balasore (58) Bhimavaram (151) Bhubaneswar (21) Kakinada (50) Machilipatnam (79) Nagapatinam (72) Amalapuram (74) Valsad (78) Sonarpur (63) Ongole (116) Nellore (24) Balasore (58) Bhimavaram (151) Bhubaneswar (21) Kakinada (50) Kakinada (50) Machilipatnam (79) Nagapatinam (72) Amalapuram (74) Valsad (78) Valsad (78) Sonarpur (63) Ongole (116) Nellore (24) 74 74 58 58 151 151 21 21 50 50 79 79 72 72 24 24 116 116 63 63 78 78