December 2019
Bhimavaram (39) Bhubaneswar (39) Machilipatnam (24) Nagapatinam (21) Ongole (71) Balasore (20) Amalapuram (41) Valsad (38) Sonarpur (90) Bhimavaram (39) Bhubaneswar (39) Machilipatnam (24) Machilipatnam (24) Nagapatinam (21) Ongole (71) Balasore (20) Amalapuram (41) Valsad (38) Valsad (38) Sonarpur (90) 41 41 20 20 39 39 39 39 24 24 21 21 71 71 90 90 38 38