January 2020
Bhimavaram (114) Bhubaneswar (11) Kakinada (88) Machilipatnam (30) Nagapatinam (93) Amalapuram (46) Valsad (39) Sonarpur (56) Ongole (130) Nellore (78) Bhimavaram (114) Bhubaneswar (11) Kakinada (88) Machilipatnam (30) Machilipatnam (30) Nagapatinam (93) Amalapuram (46) Valsad (39) Sonarpur (56) Sonarpur (56) Ongole (130) Nellore (78) 46 46 114 114 11 11 88 88 30 30 93 93 78 78 130 130 56 56 39 39