June 2019
Bhimavaram (76) Bhubaneswar (6) Kakinada (59) Machilipatnam (2) Nagapatinam (113) Balasore (48) Amalapuram (33) Valsad (16) Sonarpur (47) Ongole (108) Nellore (52) Bhimavaram (76) Bhubaneswar (6) Kakinada (59) Machilipatnam (2) Nagapatinam (113) Nagapatinam (113) Balasore (48) Amalapuram (33) Valsad (16) Sonarpur (47) Sonarpur (47) Ongole (108) Nellore (52)